Lietošanas noteikumi

Smartandplay.com pārstāvja – uzņēmuma SIA „Smartandplay.com“, reģistrācijas numurs LR Komercreģistrā 40103883506 – un pircēja attiecības regulē SIA „Smartandplay.com“ sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesiskie akti.

SIA „Smartandplay.com“ sastādītie noteikumi:

1. Pasūtījumu noformē persona, kura veic pirkumu interneta veikalā Smartandplay.com (turpmāk tekstā – Pircējs) un Smartandplay.com pārstāvis, t.i. uzņēmums SIA „Smartandplay.com“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē www.smartandplay.com ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai. Apmeklējot tīmekļa vietni www.smartandplay.com vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, vai minētajā vietnē veicot jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem, mūsu Privātuma politiku, piekrītat un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus un Privātuma politiku, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, Privātuma politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzam neapmeklēt un nelietot tīmekļa vietni www.smartandplay.com, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.1.       Prece

Smartandplay.com iegādātas preces “Montessori materiāli” nav bērnu rotaļlietas klasiskā vārda izpratnē. Tas ir mācību materiāls, kuru paredzēts izmantot bērnu izglītības nolūkos pedagogu, logopēdu, psihologu un citu personu, kuras pielieto savā ikdienā Marijas Montessori pedagoģiju, uzraudzībā.

1.2.       Pasūtījuma noformēšana

Minimālā pasūtījuma summa ir 10 Euro.

Pasūtījumu pieņemšana notiek 24 stundas diennaktī. Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju Apstiprināt pasūtījumu

Pārdevējs nosūta Pircējam automātisku rēķinu par veikto pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek arī automātiski saglabāts Smartandplay.com serverī un Pircējam ir iespēja to izdrukāt vēlāk (ieejot sadaļā Mans Smart & Play).

Formējot pasūtījumu, mēs iesakām Pircējam būt ļoti uzmanīgam, norādot savus personas datus un pasūtīto preču daudzumus. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.

1.3.       Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu Smartandplay.com mājas lapā ienāk SIA „Smartandplay.com“ norēķinu kontā.

2. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas www.Smartandplay.com lapā ir norādītas Euro (ieskaitot 21 % PVN). Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja SIA „Smartandplay.com“. Pārdevējs saglabā sev tiesības anulēt pasūtījumu un rēķinu, ja Pircējs neveic maksājumu attiecīgā termiņā. Pircējs maksā par precēm, pārskaitot naudu uz SIA „Smartandplay.com“ norēķinu kontu norādītajā bankā. Apmaksu par precēm var veikt arī ar bankas saites palīdzību vai atsevišķos gadījumos skaidrā naudā.

3. Preces piegāde un piegādes termiņš

Ar informāciju par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, var iepazīties sadaļā Piegāde un apmaksa.

Preces piegādes termiņš, ja prece ir noliktavā, ir aptuveni 2 – 4 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.). Preces pēc individuāla pasūtījuma, kad prece uz pasūtīšanas brīdi nav noliktavā, tiek piegādātas 30 - 60 darba dienu laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par piegādātāja lēmumu nekad vairāk nepiegādāt noteiktu preci.

Kurjerpasta pārstāvis piezvanīs Jums un paziņos par pasūtījuma piegādāšanas laiku. Ja Pircējs neatbildēs uz zvanu vai nebūs mājās, tad pasūtījums tiks nodots glabāšanai noliktavā. Rīgā pasūtījumu piegāde notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai pēc iepriekšējas vienošanas ar Klientu. Par preču piegādes kavējumu nepareizi vai neskaidri noradītas adreses dēļ ir atbildīgs Pircējs.

Prece, ar kurjerpasta piegādi, tiek nodota Pircējam kopā ar pavadzīmi, kura Pircējam ir jāparaksta. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai izstrādājums ticis bojāts transportēšanas laikā, tad ir iespēja to atgriezt kurjeram. Tuvākajā laikā prece tiks aizvietota ar jaunu, nebojātu preci iepakojumā. Pretenzijas par iepakojumu un preču daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.

Sniedzot interneta veikalā Smartandplay.com pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt pēc iespējas precīzāki. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt Preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas Smartandplay.com. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli. Precēm var būt atšķirības formā, krāsā, iepakojumā vai dizainā, ka arī attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas. Lai precizētu vai konkretizētu Preces raksturojumu, lai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar Smartandplay.com.

Interneta veikalā pie katras no precēm ir norādīta informācija par tās pieejamību noliktavā. Interneta veikals ir aprīkots ar automatizētu noliktavas pārvaldības sistēmu, kas samazina preču atlikumus noliktavā tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu. Gadījumā, ja Jūsu izvēlētā prece pasūtījuma apmaksas apstiprinājuma saņemšanas brīdī vairs nav noliktavā un nevar tikt piegādāta atrunātajā termiņā, tad mēs sazināsimies ar Jums un informēsim par iespējamajiem piegādes laikiem, vai arī piedāvāsim pasūtījumu atcelt un atgriezt Jums naudu.

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana

Pircējs (fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt vai apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam uz e-pastu info@smartandplay.com. Preces oriģinālais iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. Pretējā gadījumā prece netiks pieņemta atgriešanai.
Pārsūtīšānas izmaksas preces atgriešanas gadījumā sedz Pircējs.

5. Garantija un preces atgriešana

Pārdodot Pircējam preci (fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību līguma noteikumiem, kas izpaužas divu gadu laikā pēc preces nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka preces neatbilstība līguma nosacījumiem, kura izpaužas sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas patērētājam, jau pastāvēja preces nodošanas brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preces vai trūkuma būtību.

Pārdevējs nav atbildīgs:

a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;

b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri rodas izstrādājuma neatbilstošas lietošanas dēļ;

c) par bojājumiem/trūkumiem, kuri rodas, ja netiek veikta izstrādājuma apkope saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

Par izstrādājuma neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu – info@smartandplay.com vai pa tālruni +371 28725777.

Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst Pircēja prasībām, Pircējam ir tiesības lūgt aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst viņa prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt preci. Preces atgriešanas gadījumā transporta izmaksas kompensē Pircējs.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa norādīto bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

Ja Pircējs ir izmantojis izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek izskatītas.

6. Konfidencialitāte un citi nosacījumi

Pārdevējam nav tiesību izpaust Pircēja datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgas komercdarbības īstenošanai (piemēram, kurjerpasta uzņēmumam), nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Pircējam ir tiesības pieprasīt neatgriezieniski izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes, par to paziņojot pa e-pastu – info@smartandplay.com

7. Citi nosacījumi: 

Smartandplay.com noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot SIA „Smartandplay.com“ sastādītos vispārīgos noteikumus abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi. Pircēja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Smartandplay.com nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgās kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Smartandplay.com ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus. Izmaiņas šajos Noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.smartandplay.com.

Ja gadījumā starp Pircēju un Pārdevēju radīsies konfliktsituācija, piedāvāsim to risināt mierīgā sarunu ceļā. Ja tomēr puses nespēs vienoties par risinājumu, tās abas ir tiesīgas griezties attiecīgajās iestādēs situācijas izvērtēšanai.

Tīmekļa vietnē www.smartandplay.com tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Smartandplay.com“ īpašums.

Stingri aizliegts kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā izmantot Smartandplay.com materiālus (tekstus, bildes u.c.) bez SIA Smartandplay.com rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti pie izmantojamā materiāla ir jānorāda atsauce uz Smartandplay.com.


Atgriezties